۱۳ شهریور ۱۳۹۶

سالن ورزشی فریبرز فداییان

۱۲ شهریور ۱۳۹۶

پینت بال فارست۱

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر فجر دانشگاه شریعتی

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر شهدای شمیران

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر دلفین آبی

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر ملک

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر حیدر بابا

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

استخر ارم

۱۲ بهمن ۱۳۹۵

پینت بال چیتگر

۱۱ آبان ۱۳۹۵

پینت بال فارست